Canh sàng biên GB-6A

Canh sàng biên GB-6A

GB-6A được sử dụng trong các máy móc canh biên, sàng biên, cắt biên, ép xếp ly vải

Các  model cùng chức năng như GB-6A gồm : GB5, GB6A, GK61, GK62, GK71, GK72, EPC-KD12, EPC-KD16, EPC-KD22, HW-GB-V,

KTC813, YGDJZ-20, KD200A, KTC800A

Các  hộp canh sàng biên trên đều có thể sử dụng kèm với các loại cảm biến sau :

Z3N-TB22,  Z3N-TB22-2, WS-C2-H, WS-C2G, WS-C2G-H, WS-C2W, WS-CB2-H, KS-C2G, KS-C2W, R58ECRGB1, TL50-W-815, TL46-WL-815, TLU-115, TLU-515C, TLU-011, LX-101

Quý khách cần thêm thông tin xin liên hệ : 

0936.396.687 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)

Chat Facebook Chat Zalo