Động cơ maxsine 080MSL03230FZC1Y1

Motor Maxsine được sử dụng trong máy CNC thường là những dòng được tích hợp thắng từ. 080MSL03230FZC1Y1 là dòng sử dụng trong CNC phổ biến. Driver maxsine EPX hoặc EP100 đều có thể điều khiển động cơ 080MSL03230FZC1Y1

Chat Facebook Chat Zalo
Danh mục: ,