Fatek FBs-40MC

Fatek FBs-40MC, FBs-40MCT, FBs-40MCR2-AC, FBs-40MCT2-AC

Các sản phẩm PLC Fatek thường gặp như :

  • FBs-14MAR2-AC, FBs-14MAT2-AC, FBs-14MCR2-AC, FBs-14MCT2-AC

  • FBs-20MAR2-AC, FBs-20MAT2-AC, FBs-20MCT2-AC, FBs-20MCR2-AC

  • FBs-24MAT2-AC, FBs-24MAR2-AC, FBs-24MCT2-AC, FBs-24MCR2-AC

  • FBs-32MAT2-AC, FBs-32MAR2-AC, FBs-32MCT2-AC, FBs-32MCR2-AC

  • FBs-40MAT2-AC, FBs-40MAR2-AC, FBs-40MCT2-AC, FBs-40MCR2-AC

  • FBs-60MAT2-AC, FBs-60MAR2-AC, FBs-60MCT2-AC, FBs-60MCR2-AC

Hotline: 0936.396.687 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)

Chat Facebook Chat Zalo