MT8071iP Weintek 7inch hỗ trợ kết nối Ethernet

MT8071iP Weintek 7inch hỗ trợ kết nối ethernet

Có phần cải thiển hơn về tốc độ xử lý so với dòng MT8071iE.

MT8071iE hỗ trợ 2 port truyền thông ( Cổng DB9 )

MT807iP chỉ hỗ trợ 1 port truyền thông ( Cổng DB9 )

Chat Facebook Chat Zalo