Tension ZXT-C-1000

Bộ điều chỉnh lực căng ZXTEC

ZXT-B-600 ZXT-A-600 ZXT-C-600 ZXT-A-1000 ZXT-B-1000 ZXT-C-1000

Bên cạnh ZXTEC, chúng ta cũng có thể sử dụng các hãng tương đương như :

Tension GXZD : GXZD-A-600, GXZD-B-600, GXZD-C-600, GXZD-A-1000, GXZD-B-1000, GXZD-C-1000

Tension KDTEC : KDT-A-600, KDT-B-600, KDT-C-600, KDT-A-1000, KDT-B-1000, KDT-C-1000

Hotline: 0936 396 687 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)

Chat Facebook Chat Zalo